Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás és tárolása során:

- az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
- a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
- megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Ennek keretében:

1. A személyes adatait a www.factorymaster.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a WinnerNet - FactoryMaster Hungary Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 103/A.; Cg.: 13-09-085583; adószám: 12335172-2-13; a továbbiakban: Üzemeltető) jogosult kezelni, azokat harmadik fél részére kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően adhatja át.

2. Az adatszolgáltatás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul (jogalap). A regisztrációval vagy kapcsolati űrlap kitöltésével az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük. Az adatok kezelése és továbbítása automatikus, zárt rendszeren keresztül történik, emberi beavatkozás nélkül.

3. Az Ön által megadott személyes adatok (űrlap típusától függően: név, cégnév, telefonszám, e-mail cím) a rendszerünkben rögzítésre kerülnek. Az adatokat kizárólag az ajánlatkérés, weboldalunkon történő érdeklődés megválaszolásához tartozó kapcsolattartási célzattal rögzítjük.

4. Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül történő ajánlatkérés megválaszolásához tartozó kapcsolattartás. Az Ön által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

5. A Weboldalt böngésző látogatókról, érdeklődőkről semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat tekintik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. A Weboldalunkba Google Adwords konverziós és remarketing, valamint Google Analytics követőkód került beillesztésre.

6. A személyes adatok kezeléséről bármikor ingyenes írásbeli tájékoztatást kérhet adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az (esetleges) adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a következő elérhetőségeken:

WinnerNet - FactoryMaster Hungary Kft.
Cím: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 103/A.
Telefonszám: +36 23 535-231

7. Az adatok törlését/zárolását vagy helyesbítését is a fenti elérhetőségeken kérheti, illetve ugyanitt van lehetősége az adatok kezelése ellen kifogást emelni, valamint az adatkezelésről tájékoztatást kérni, továbbá tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatjuk, hogy tájékoztatási, illetve törlési, zárolási, helyesbítési kérelmét ezen igények beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 10 munkanapon belül ingyenesen, írásban teljesítjük.

8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.

9. A jogai megsértése esetén az Üzemeltető, illetőleg az adatátvevő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.

11. A jelen adatkezelési szabályzat az Üzemeltető által bármikor módosítható, amelyről hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. A szolgáltatás további használatával mint felhasználó a megváltozott adatkezelési szabályzatot automatikusan tudomásul veszi, ezen túlmenően a beleegyezésre nincs szükség.

Information

Azzal, hogy belép a WinnerNet FactoryMaster Hungary Kft valamely oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az oldalon megjelent teljes tartalom a WinnerNet FactoryMaster Hungary Kft és az Access UK szellemi tulajdonát képezik. A weblap tartalmának engedély nélküli felhasználása, másolása, publikálása tilos.