Manufacture Executive System (MES)

Manufacture Executive System (MES)

A FactoryMaster egy olyan integrált termelésirányítási rendszer a gyártás tervezésére és szabályozására, amely gyártó, termelő micro- kis- és középvállalkozások számára került kifejlesztésre.  

A mai kor igényei, a vevői elvárások növekedése, felgyorsult szállítási igények illetve a globalizáció hatásai alapjaiban alakítják át a gyártó vállalkozások működését.

Egy mai termelő üzem csak átlátható működés mellett és gyors reakció idővel tud versenyképes maradni.

Ezt felismerve alkottuk meg a FactoryMaster termelésirányítási, gyártásvégrehajtó rendszert.

A rendszerben megtalálhatók a hagyományos vállalatirányítási rendszer funkciók az árajánlat készítéstől a kiszállításig, számlázásig.

Amiben többek vagyunk, és amitől a FactoryMaster Manufacture Executive System (MES) az három olyan terület, amelyre szintén kiterjed a rendszer, úgymint gyártásirányítás, humánerőforrás irányítás és minőségirányítás.

Felfogásunk szerint ez említett funkciókat nem szabad szigetszerű informatikai megoldásokkal támogatni. A FactoryMaster felfogása szerint az MES integrált részeként kell kezelni.

Ennek megfelelően az alábbi funkciók részei a FactoryMaster (MES) rendszernek.

Gyártásirányítás:

- Műhely adok gyűjtése üzemi adatgyűjtőn keresztül

- Erőforrás menedzsment

- Szerszám menedzsment

- Anyagszükséglet tervezés (MRP)

Humánerőforrás irányítás:

- Dolgozók nyilvántartás, műszakrendek kezelése

– Munkaidőadatok, jelenléti ívek kezelése

– Dolgozói teljesítményszámítás 

– Tudás mátrix kezelése

Minőségirányítás:

– Statisztikai folyamatirányítás (SPC)

– Értékesítés utáni tevékenységek (reklamáció)

– Mérőeszközök kezelése 

– Minőségügyi folyamatok