Gyártástervezés - Termelésirányítás - Munkák ütemezése

Ipar 4.0

Anyagszükséglet tervezés - MRP

Automatikusan generált, e-mailben továbbítható beszerzési megrendelések

A legkorszerűbb gyártás ütemezés - APS

Optimális kapacitáskihasználás, vállalt határidők garantálása

Műhely adatgyűjtő terminál - SFDC

Valós idejű adatgyűjtés a gyártási munkákról vonalkódos rendszerben

Magas színvonalú minőségbiztosítás - ISO

Termékek kifogástalan minőségének garantálása, teljes körű selejt kezelés

Gyártástervezés

A gyártástervezés gyártó vállalkozások esetében projekteken keresztül valósul meg. Az egyes projektek jellege, idő intervallumai és volumenei eltértek egymástól. Ez eltérés annál nagyobb minél inkább egyedi a gyártás jellege. A projektek kezelésénél egyrészt rugalmasan kell kezelni azokat, ugyanakkor figyelembe kell venni a többi projektet is. A határidők illetve az egyes erőforrások kapacitás lekötései nem engedik, hogy egy-egy a többitől függetlenül kerüljön megtervezésre.

 

Az Orchestrate – munkák ütemezése szoftver egy olyan döntéstámogató rendszer, amely a vállalkozás erőforrásait könnyen és rugalmasan kezeli és rendeli az egyes projektekhez. A tervezés és ütemezés modul segítségével a projektmenedzserek sikeresen kezelhetik a projekteket azok egész életciklusa alatt. A tervező kezeli a folyamatban lévő munkák előrehaladottságát így folyamatos visszajelzést kaphatunk az egyes erőforrások kihasználtságáról. A szoftver tehát ideális olyan vállalatok számára ahol egyszerre több egymástól különböző projektet kell kezelni. Az ütemezés megjeleníthető egy un. Gantt diagramon illetve táblázatos formában is. A diagramos megjelenítés nem pusztán egy vizuális leképezése a feladatok időbeli alakulásának, hanem egy interaktív tervező eszköz, mivel egyes feladatokat „megragadva” a terven áthelyezhetjük egy másik időpontra vagy erőforrásra ( Drag & Drop). Az feladatok átmozgatása egy automatikus újratervezést eredményez, hiszen az áthelyezett feladat vagy projekt új időpontban történő elvégzése kihat az összes többi feladatra és így az összes többi projektre is. Az Orchestrate ütemező mindezt egy kattintásra végzi el.

 

Teljesítmény kimutatás

Automatikus jelenléti ív és produktív idők nyilvántartása a vonalkódos rendszerben gyűjtött adatok alapján

Készlet

Teljes körű raktár kezelés, leltárfunkciók és nyomon követhetőség

Logisztika

Optimális kiszállítás programozás szállítási terv készítésével

Utókalkuláció

Termelékenység fokozás a gyártási terv és tény adatok összehasonlításával és részletes elemzésével

Kérjen bemutatót most ...